Da Joseph Goebbels styrte norsk filmpolitikk (Rush Print)

05.11.2014 14:49

Den tyske filmpolitikken var vellykket i Norge under krigen. Nordmenn gikk på kino i hundretusentall og Hjemmefrontens appell om boikott mislyktes. Da tyske tropper invaderte Norge 9. april 1940, fantes det allerede klare planer for hvordan landet skulle administreres som en del av Stor-Tyskland, herunder hvordan kulturpolitikken skulle implementeres.

Les mer her:

rushprint.no/2014/09/da-joseph-goebbels-styrte-norsk-filmpolitikk/