Filmplakater

Plakaten for Kirsten Heibergs             Sangen om Rondane. (1934)             Kirstens andre svenske film,            Napoleon har skylden for alt.

første norske film Syndere i                                                                          Ryska snuvan. (1936)                      Tysk filmdebut. (1938)

sommersol. (1934)                                                                  For svensk debut, se filmomtale.    Se filmomtale.

 Kvinner til Golden Hill (1938)         Alarm på tollstasjonen (1939)           Falskmyntnere (1940)                   Titanic (1943)

 

                    Den gylne edderkoppen (1943)                                                              Amico (1949)                              Furioso (1950)