Filmdagene på Falstad

24.09.2015 10:06

Falstad Filmdager – krigens blindsoner på lerretet

Arrangeres på Falstadsenteret fra 2. – 3. oktober 2015. (For program, trykk på lenken)

Gjennom filmvisninger og foredrag tar vi deg med inn i blindsonene på lerretet der de taushetsbelagte og underkommuniserte sidene av krigen befinner seg. Sentrale temaer vil være nazistisk  filmindustri og resepsjonen av denne i Tyskland og Norge, samt tysk og norsk etterkrigsfilm som bryter med den stereotype krigspresentasjonen.

Hvem har hatt definisjonsmakt over historien om andre verdenskrig i etterkrigstiden?

Hvilke historier har blitt fortalt og hvilke har blitt fortiet?

Hvordan er andre verdenskrig fremstilt på film både under krigen og etter freden i 1945?

Falstad filmdager 2015 er et samarbeidsprosjekt mellom Det humanistiske fakultet, NTNU, Cinemateket Trondheim, Nasjonalbiblioteket, forfatter Bjørn–Erik Hanssen og Falstadsenteret.

Arrangementet er støttet av Institusjonen Fritt Ord og er åpent for alle interesserte.