Jud Süss - et mørkt filmjubileum

21.10.2015 21:40

Her kan du lese en kronikk om en av filmene som ble vist under Filmdagene på Falstad, den anti-semittiske spillefilmen Jud Süss.

Lenke her: www.academia.edu/15508585/Jud_S%C3%BCss_-_et_m%C3%B8rkt_jubileum