The role of the Norwegian actress Kirsten Heiberg in German and Norwegian nazi propaganda 1938 - 45

04.10.2015 21:37

Bjørn-Erik Hanssens foredrag på Falstad Filmdager 2.10.15 ligger her, i engelsk versjon:

independent.academia.edu/Bj%C3%B8rnErikHanssen